Et treningsenter for alle

Om Aktiv Trening Romsås

Om Aktiv Trening Romsås

Aktiv trening Romsås kan tilby et unikt treningsmiljø med apparater og utstyr fra den finske kvalitetsleverandøren HUR. Apparatene bruker trykkluft som motstandsregulering og er derfor støysvake og meget pålitelige

I vårt treningssenter vil en av våre fysioterapeuter kunne lage treningsprogram til deg som du gjennomfører ved å bruke et RFID armbånd. Armbåndet brukes ved hvert enkelt apparat, slik at apparatet selv regulerer repetisjoner, serier og belastning etter ditt nivå. Du har med andre ord en «elektronisk» personlig trener med deg til enhver tid! Du kan selvsagt enkelt overstyre dette og selv bestemme din egen treningsøkt om du ønsker dette. Vi har også kondisjonsapparater, slyngetrening og frivekter.

All tilrettelegging blir gjort av fysioterapeut og vi kan derfor skreddersy programmer for ulike diagnoser. Våre fysioterapeuter hjelper deg ved forespørsel.

Mandag:   kl. 07.00 – 17.00

Tirsdag:     kl. 07.00 – 17.00

Onsdag :   kl. 07.00 – 17.00

Torsdag:    kl. 07.00 – 17.00

Fredag:     kl. 07.00 – 17.00

Åpningstidene kan avvike i forbindelse med ferieavvikling og høytider/helligdager etc.

Et sted hvor du kan føle deg HJEMME

Vi ønsker å ha høy trivselsfaktor!
I «kaffekroken» kan du få kjøpt deg en kopp kaffe, og slå av en prat med andre brukere av treningssenteret. Vi er et treningssenter for mennesker med ulike forutsetninger, og ønsker å være et alternativ for de som av ulike årsaker ikke føler seg bekvem i et «vanlig» treningssenter. At vårt treningssenter er bemannet med fysioterapeuter, er et stort pluss for mange av våre brukere.

Et-sted-hvor-du-kan-føle-deg-hjemme
La-oss-skreddersy-en-plan-for-deg-1

La oss skreddersy en plan for DEG

I vårt treningssenter vil en av våre fysioterapeuter kunne lage treningsprogram til deg som du gjennomfører ved å bruke et RFID armbånd. Armbåndet brukes ved hvert enkelt apparat, slik at apparatet selv regulerer repetisjoner, serier og belastning etter ditt nivå. Du har med andre ord en «elektronisk» personlig trener med deg til enhver tid! Du kan selvsagt enkelt overstyre dette og selv bestemme din egen treningsøkt om du ønsker dette. Vi har også kondisjonsapparater, slyngetrening og frivekter.

Hvis ditt funksjonsnivå tilsier at du trenger hjelp og tilrettelegging under treningen, hjelper vi deg selvfølgelig med det. Fysioterapeutene har offentlig avtale og kan derfor bistå med rekvirering av transport (pasientreiser) til og fra treningssenteret dersom du har behov for det.

Regelmessig fysisk aktivitet eller trening gir overskudd i hverdagen og har mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse. Fysisk aktivitet kan forebygge sykdom, men er vel så viktig i behandling av sykdommer og tilstander som hjerte-/karsykdom, kreft, KOLS, diabetes type 2, overvekt og muskel- og skjelettlidelser inkludert nevrologiske lidelser.

Styrketrening for ELDRE

Styrketrening er viktig for alle grupper i befolkningen, uansett alder og kjønn. Det er faktisk slik at de som er eldre, vil ha enda mer utbytte av slik trening enn de som er unge.

Regelmessig trening er trygt og sunt også for skrøpelige eldre. Det reduserer risikoen for sykdommer, for beinskjørhet, fall, fedme, kognitiv svekkelse og muskelsvakhet.

Å vedlikeholde en fysisk aktiv livsstil gjennom alle livets faser er forbundet med bedre helse i alderdommen, men selv for de som ikke har vært aktive tidligere i livet, vil det å begynne å trene i eldre alder kunne gi betydelige fordeler for helse og kognitive evner.

Muskelstyrke anses å være blant de grunnleggende komponentene i et treningsregime der målet er å bevare god helse og livskvalitet. Styrketrening er viktig for eldre ved at det kan opprettholde viktige funksjoner, og bremse det aldersrelaterte muskeltapet som i betydelig grad påvirker evnen til å utføre ulike aktiviteter.

Etter 50-års alder avtar muskelstyrke med 15 prosent per tiår. Etter 70-års alder avtar muskelstyrken enda raskere – med 30 prosent per tiår.

Dette skjer i hovedsak på grunn av aldersrelatert muskeltap, og det oppstår i større grad hos kvinner enn hos menn. Styrketrening kan gi 25 til 100 prosent – eller mer – økning i styrke hos eldre gjennom muskelvekst.

Muskelstyrke kan bety mye for å fungere godt i dagliglivet – særlig hos svært gamle personer. For eksempel er størstedelen av forskjellene på hvor raskt eldre går, knyttet til styrken i beina. Økt beinstyrke har vist seg å forbedre utholdenhet ved gåturer, og det gir mer krefter til å gå i trapper.

Dersom du trener styrke, bidrar det til å bremse det aldersbestemte tapet av muskelmasse og styrke. Styrketrening er også positivt for skjelettet. Det kan redusere risikoen for beinskjørhet, og det reduserer risikoen for skader dersom du skulle falle, ettersom vektbærende trening gjør skjelettet sterkere og gir høyere beinmineraltetthet. Inkluderer du bevegelighetstrening og balansetrening i programmet, kan du i tillegg oppnå en bedre holdning. Dette reduserer risikoen for å falle, øker fleksibiliteten og det øker bevegelsesradiusen.

Styrketrening-for-eldre-1
Fysisk-aktivitet-og-smerte-1

Fysisk aktivitet og SMERTE

Om lag 30 prosent av den norske befolkningen oppgir at de lider av langvarige smerter (smerter som har vart lenger enn 6 måneder), og pasienter med langvarige smertetilstander opplever minst like stort tap av livskvalitet og funksjon som kreftpasienter. Får du mindre smerter av å trene? Fysisk aktivitet og trening kan være en billig og god medisin for mange lidelser og plager, inkludert langvarige smertelidelser. Utviklingen av langvarige smertetilstander er sammensatt, og fysisk aktivitet er bare en av mange faktorer. For personer over 65 år tyder resultatene i undersøkelser allikevel på at fysisk aktivitet kan forebygge utvikling av langvarige smertetilstander, og at en økning i frekvens, varighet og intensitet av den fysiske aktiviteten vil gi ytterligere effekt. For eldre personer er derfor fysisk aktivitet sterkt å anbefale, både for å minske risikoen for livsstilssykdommer som diabetes og hjerte- og karsykdommer, men også for langvarige smertetilstander.

Smerteopplevelsen din avhenger av aktivitet i et nettverk i hjernen som påvirkes av stimuli fra kroppen. Når du trener og driver med fysisk aktivitet med en viss intensitet, så aktiverer du kroppens egne smertehemmende systemer, både under og etter aktiviteten. En hypotese er at trening aktiverer kroppens eget morfinsystem, hvor endorfin er mest kjent. Andre årsaker til smertehemming ved trening er at du aktiverer følelses- og trykkreseptorer som vil hemme smerteoverføringen til hjernen. For de fleste vil altså fysisk aktivitet heve terskelen for å oppleve smerte under og rett etter aktivitet.

Du blir aldri for gammel til å TRENE

Det er aldri for sent å begynne å trene. Tvert imot! For mange eldre vil helsegevinsten være større enn for yngre. Trening kan bremse det aldersbestemte forfallet og hjelpe deg å opprettholde dine evner til å klare dagliglivets oppgaver, noe som fører til en lettere hverdag og en bedre selvfølelse.

Ifølge en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening er fysisk inaktivitet en av de viktigste risikofaktorene i eldre alder. Fordelene for eldre som trener, er mange. Fysisk aktivitet reduserer dødelighet, fedme, blodtrykk og risiko for sykdommer som lungesykdom, hjerneslag, Alzheimers, kreft, angst og skader.

Det fremmer både mental og fysisk helse, bedrer funksjonsdyktighet, balanse, kroppskontroll, fremmer glukosetoleranse og insulineffekt, og halverer risikoen for hjertesykdom og dødelighet. Dessuten er det gunstig i forebyggingen av beinskjørhet, mot leddlidelser og belastningslidelser.

Det minsker risiko for enkelte typer kreft, forebygger depresjoner, reduserer kognitiv svikt, og bedrer den generelle mestringsevnen og selvbildet.

Norske helsemyndigheter anbefaler voksne og eldre å være moderat fysisk aktive i minst 150 minutter per uke, eller utføre fysisk aktivitet med høy intensitet i minst 75 minutter per uke. Man kan selvsagt kombinere aktivitet med moderat eller høy intensitet. Aktiviteten kan også fint deles opp i bolker på for eksempel 10 minutter, dersom det gjør det enklere å oppfylle anbefalingene.

Styrketrening bør utføres minst to dager i uken eller mer. Dersom du har problemer med balanse eller bevegelighet, bør du trene styrke og balanseøvelser i tre dager i uken eller mer.

Anbefalingene fra helsemyndighetene gir et minstemål på hvor aktive vi bør være. Er man mer aktiv enn det som er anbefalt, kan det gi enda større helsegevinst.

Aldri-for-gammel-til-å-trene-5
Mindre-smerte-med-riktig-trening

Mindre smerte med riktig TRENING

Det har kanskje skjedd med deg også? Du merker at leddene er ømme og småstive? Kom i gang med veiledet trening og se hvilke resultater du kan oppnå! Plutselig er du midt i livet, med for liten tid til fysisk aktivitet og noen kilo for mye, som blir vanskeligere å kvitte seg med for hvert år. Da kan det være grunn til å følge litt ekstra nøye med om du merker at leddene dine er ømme og småstive. Med de ekstra kiloene følger nemlig ikke bare tyngre pust og mindre energi. Faren for å pådra seg artrose, Norges vanligste leddsykdom øker også betraktelig med økt vekt.

All aktivitet hjelper, men jo mer presist man trener, jo større fremgang opplever både artrosepasienter og andre med mer uspesifikke muskel- og skjelettsmerter som for eksempel fibromyalgi.

Er du ivrig etter å begynne?

Ta kontakt i dag, så finner vi sammen ut hvordan vi kan legge opp treningen best mulig for deg.